top of page

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר כwww.romymercierjewelry.com ("האתר") המופעל על ידי חברת אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ ("SPJ"). הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן רכישה באתר על-ידיך ("המשתמש") מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

כל אדם או חברה המבצע פעולה באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "המשתמש"), מצהיר ביצוע פעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו. /או למי מטעמו כל טענה או תביעה נגד SPJ  ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט קשרים בהתחייבות מפורשת של GLOAS.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ על פי תקנון זה.

 1. תוכן האתר ותקנון זה מנוסים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוש תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 2. אפשר לרכוש באתר, להשתמש בו ולבצע בו כל פעולה מי שהינו תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף ביום ביצוע פעולה אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

 3. אספקת מוצרים ו/או שירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.

 4. אין באמור בנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר ("ההוראות"), למעט התרשמות ניתן להתנות על הוראות בהמשך. , פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 • אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"מ שומרת על זכותה תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר ממועד פרסומם.
   

  רכישה באמצעות האתר

 1. בסמוך לכל מוצר המוצע למכירה באתר מופיע תיאור תמציתי של המוצר ומחירו של המוצר.

 2. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון מוצרים באתר. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המצויים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהאתר.

 3. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי .פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובר כי תמונות מוצרים המציגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות שעשה את אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית .

 4. על מנת לרכוש מוצר באתר על להירשם באתר ולמסור בין הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית בישראל וטלפון, וכן את כרטיס האשראי הפרטי הפרטי. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל לבצע רכישה. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ רשאית לאפשר שימוש באמצעי תשלום נוסף, בנוסף כרטיס אשראי, זה בכפוף לשיקול דעת מקצועי והפיתוח הטכנולוגי באתר האינטרנט שעשויים לאפשר זאת.

 5. רישום פרטים כוזבים בעבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ ו/או הספק יהיו נותנים חוק פעולות משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים יהיו רשאים לבטל את המשתמש ברכישה, עזר משתמש שהגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

 6. אס.פי.ג'י. תכשיטים פרטית  בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה אם יצליחו לשלול טעות אנוש חריגה או טעות טכנית חריגה בהצגת מוצר פרטי ו/או שירות, מחירו, תנאי תשלום וכדומה. במקרה זה תישלח לנר. לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש בעת הרישום. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתמש אם כתובת הדואר האלקטרוני ששומסר המשתת. של תקלה טכנית.

 7. מובהר כי תנאי הקבלה לרכישה של אישור משתמש חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לאס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ שמורה הזכות לבטל את המכירה עד למועד קבלת האישור.

 8. לאחר שהצעתך התקבלה, תקבל אישור על כך ב"סל הקניות". אישור זה אינו מחייב לספק את המוצרים, והוא מעיד רק על כך שפרטי ההצעה נקלט מערכת האתר.

 9. רק לאחר שתסים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיראי הצעותך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, תפעל GLOAS.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ לאספקת מוצרים שנרכשו.

 10. על-מנת לספק את המוצר הנרכש, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ באופן תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הפרטיים לאספקת מוצרים ולחיובך הכספי. סיבות שונות גורם לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבוד על ידי אס.פי.פי.19 פרטי.5 תכשיטים פרטיים. -3194-bb3b-136bad5cf58d_ בע"מ. אם תתקבל הודעה תוכן שגוי בפרטי הצעותך או הודעה בדבר תקלה שארעה הגדרות בעת קליטת הצעותך, אנא פנה אל השירות שלנו.

 11. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה בתיאור המוצר ו/או שירותים, מחירים או בכל פרט אחר, תהיה אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ  רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בתשלום בגין הצעתך.

 12. אם בזמן ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים שכן המוצר יגיע אליך. במקרה שהמוצר יחזור לספק, עקב פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לכן יש להקפיד ולמלא פרטים מדויקים.

 13. לאחר שתזין את כרטיס האשראי הפרטי הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת מוצר ו/או השרות. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"צ  , אשר תשלח אליך את המקום בו זמן הוא בידיך. במקרה בו לא יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת מוצר ו/או השרות, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את השלום המלא בגין רכישת מוצר ו/או השרות. במקרה בו לא יוסדר השלום בתוך שבעה (7) ימים, אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע" מ תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 14. אספקת המוצר תתבצע בהתאם לתנאי המופיעים בעמוד המכירה של המוצר באתר.

 15. זמני האספקה נקובים ליד כל מוצר ("מועד האספקה"). חישוב מועד האספקה יהיה על פי ימי עסקים, א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חג ומועד, שבת וימי חג ומועד.

 16. מובאר בזאת כי אס.פי.ג'י. תכשיט פרטי בע"מ  עושה כל מאמץ עמידה במועד האספקה אך אין נותנות להתחייב לא תישא בכל אחריות לאיחור.

 17. במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמאי (כאשר קיימת אפשרות כזו כמפורט באתר).

 18. אם בחרת באיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח.  לאחר הגשת הצעה לא תוכל לשנות את בחירתך. משתמש שיבחר לא סוף את המוצר ממשרדי אס.פי.ג'י. תוך תכשיטנות פרטית  בע"מ יתאם עם אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ, באמצעות עמוד מספר מוצר המוצר של המוצר של החברה המועד הקבוע לאספקת המוצר.

 19. לא פנה משתמש תוך זמן הנקוב כמועד האספקה לתיאום העצמאי, רשאית אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ לבטל את הרכישה.

 20. אם בחרת במשלוח, מוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות לכתוב שמסרת על רישומך, אלא אם כן אחרת. אספקת מוצרים פייחתם תתבצע על הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתוב עסקית נא לציין את שם החברה ליד שם המזמין.

 21. במקרה בו יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

 22. אספקת מוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים שמספקים את השליחות. הספקים והספקים של חברת המשלוחים מבצעים את שליחות המשלוח עד לכתוב תמסרות לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני או מצב העלול לס את חיי השלחים, יובר העניין למשתמש על ידי הספק, והספק יהא רשאי להעמיד את המוצר למשתמש במקום סמוך מקובל. ,אשר יתואם עמו מראש.
  אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

 23. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, בין אם אתה יכול לעלות א.

  ביטול / החזרה של מוצר או שרות

 24. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ניתן לבטל רכישת מוצר ו/או שרות שבעה (7) ימים מיום קבלת המוצר. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב לספק ממנו נרכש המוצר וקבלת אישור הביטול על ידי הספק. במקרה של ביטול עיסקה יחויב משתמש בדמי ביטול בשיעור 5% ,אך לא למעלה מ- 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, זאת במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט. אם נשלח או סופק המוצר למשתמש, חלה על המשתמש חובת החזרת תכשיטנות פרטית  בע"מ באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על. חשבונו. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.

 25. במקרה בו המוצר קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול ויעשה מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. 

 26. לא להחזיר או להחליף מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם הם חושבים שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. 

  מחירים ותשלומים

 27. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שלך פרטי מסרת בעת הרישום, במחיר הנקוב לצד המוצר ו/או השרות בתוספת של המשלוח ודמי טיפול, והכל כמפורט ליד כל מוצר.

 28. כל המחירים המופיעים באתר כולל מע"מ.

 29. אם הזמנת מוצרים הנקובים במטבע זר, יחושב שער החליפין על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד השלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.

  אחריות

 30. שירות באתר ניתן כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל אומר, תביעה ו/או דרישה כלפי אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית  בע"מ ו/או מי מטעמה תכונות האתר, השירות, האפשריו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

 31. מוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"מ לגבי טיב מוצרים, תכונותיהם, מפרטיהם וכדומה.

 32. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפם או להחזירם להחזיר את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

 33. אס.פי.ג'י. תכשיט פרטית בע”מ אינה אחראית לנזק שונים (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג' כולל מרכישה המתבצעת באתר ו/או. מאי ללא מעשה לבצע רכישה ושייגרם כמו למשל ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ו/או צד ג'עשה, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין הסכמת הוריו ו/ או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג'אחר שיכנס ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג'אחר תוך שימוש בסיסמת משתמש באתר וכד'.

 34. משתמש ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שיגרם לו ו/או לאס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע”מ ו/או לצד ג'בגינן בגין טעות שביצע בהקלדת, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כרטיס פרטי האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

 35. משתמש פוטר את אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע”מ מכל אחריות לנזק מכל שהוא סוג שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' אחד למשל מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורה לאתר.

 36. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע”מ לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעל להיולגרם למשתמש ו/או לצד ג'ומי בכלל ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, למשל: מלחמה, רעידת אדמה , מזג אויר קיצוני וכד'.

 37. אס.פי.ג'י. תכשיט פרטי בע”מ לא תהא אחראית, בכל הקשור, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג'ומי למשל מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו. /או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

 38. אבל בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אס.פי.ג'י. תכשיט פרטית בע”מ בנזקים העולה על מחיר המוצר אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.

   

  מדיניות פרטיות

 39. פרטיים אישיים שמסרת ותמסור בעת הרשמתך ופרטי הרכישות שתבצע באתר, ישמרו במאגר מידע של אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"מ. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"מ לא תעביר את הפרטים האישיים לגורם אחר למעט כתובתך וטלפון ליצירת קשר לגורם המשלח את זה באתר-מנתל את פעולות הרכישה שביצעת. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את הפרטים האישיים, אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"מ לא תוכל להזמנתך אם לא תמסור אותם.

 40. אם ציינת כי הנך רוצה לקבל מידע בעת הרשמתך באתר, אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"מ תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בעל-פה בכל מידע לגבי מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים וכדומה. להסרה מרשימת התפוצה העברית מייל וכתוב את המילה "הסר" למייל הבא: rmjewelry@rsdiamond.co .il

 41. אס.פי.ג'י. תכשיטנות פרטית בע"מ תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, לא יתיחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

           דין ושיפוט

47.   הדין החל על שימוש באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

         שרות לקוחות

48. לבירורים ולשאלות, ניתן לפנות אל שרות השירות של האתר.

bottom of page